Územní studie Štěrboholy

Lokalita Praha - Štěrboholy
Rok 2018 - 2020
Zadavatel Magistrát hlavního města Prahy
Stupeň územní studie
Tým Jan Cyrus, Michal Procházka

Územní studie vychází z předpokladu dalšího rozvoje ZEVO Malešice, jenž tvoří dominantní podíl v území. Naší snahou je využít příležitosti, tzn. přítomnosti spalovny a naplnit řešené území funkcemi v souladu s myšlenkou „WASTE-TO-ENERGY“. Studie podporuje vytvoření moderního, soběstačného areálu, kde dojde k důkladnému třídění odpadu a jeho následnému ekologickému zpracování na místě, bez nutnosti další zátěže způsobované automobilovou dopravou. Z tohoto důvodu navrhujeme napojení areálu na městský systém kolejové dopravy – tramvaje tak, aby převážnou část svozu odpadu převzala CARGO tramvaj. Svoz tramvají bude prováděn v nočních hodinách a bude využívat překladišť na konečných jednotlivých linek na okraji města. Tramvaj bude zároveň sloužit pro odvoz produkce zpět na překladiště.

Vytvořil Marek Fišera za použítí is4wfw