Lysolajský dvůr

Lokalita Praha - Lysolaje
Rok 2017 - 2022
Investor VILMOT s.r.o.
Stupeň studie, DUR, DSP, DPS
Stav vydané stavební povolení
Tým Šárka Bockschneidrová, Jan Cyrus, Michal Dub, Jan Komárek, Michal Procházka, Radek Sláma
Spolupráce Štěpánka Procházková

Stavba obytného souboru je navržena na místě bývalého hospodářského dvora, v centru „obce“ Lysolaje. Svým architektonickým a urbanistickým pojetím vychází z hmotového řešení původní usedlosti a historických souvislostí. Z map stabilního katastru z roku 1842 je patrné, že zemědělská usedlost byla tvořena třemi hlavními objekty. Obytné a hospodářské stavby byly umístěny na jižní a severní straně pozemku, rovnoběžně s ulicí Lysolajské údolí a Lysolajským potokem. Z východní strany byl prostor uzavřen stodolou.

Nové stavby však není možné umístit původních, historických stopách. Návrh musí reflektovat zvyšující se dopravní zatížení. Uliční čáry  ustupují a vytvořejí veřejný prostor 8m v Lysolajském údolí a 6,5m v ulici Na Cestě. Věříme, že i přesto doplňujeme harmonickou zástavbu vesnického charakteru.

Ve vnitrobloku, na místě bývalého dvora, vzniká park, jehož středem meandruje otevřené koryto Lysolajského potoka. Navrhovaný záměr zásadním způsobem zvyšuje podíl zeleně a má potenciál rehabilitovat estetické vnímání centra bývalé obce Lysolaje a zpříjemnit klima v okolí stavby.

Vytvořil Marek Fišera za použítí is4wfw