Bytový soubor Litomyšl

Lokalita Litomyšl, lokalita u nemocnice
Rok 2019 - 2020
Zadavatel Kubík a.s.
Stupeň studie
Tým Šárka Bockschneiderová, Michal Procházka, Barbora Veselá
Spolupráce Jan Cyrus, Hana Fučíková, Štěpánka Procházková, Radek Sláma

Při horním okraji zastavitelného pozemku vyvažujeme jednostranné prodloužení osy, které předurčil návrh Domu pro seniory. Navazujeme na stromovou alej. Umísťujeme horizontální hmotu vycházející z konceptu staveb architekta Pleskota. Podporujeme vedení západní části ulice Z. Kopala do parku. Při dolní hraně zastavitelného území pracujeme naopak s vyšší hmotou krychlového tvaru. Hmotou vzniklou z konceptu viladomů, kde se půdorysná hrana blíží výšce stavby. Díky tomuto řešení propojujeme dané území. Stavby na severu a jihu spolu prostřednictvím jednotící architektury začínají komunikovat. Lokalita se uzavírá. Koncept je podpořen snižováním podlažnosti k okraji města a to i přes to, že terén v daném místě naopak stoupá. Orientace fasád využívá v maximální míře oslunění a výhledů – ať již do parku, či směrem k městu.

ŘEZ! (CUT)

Městem vymezená hranice stavebního pozemku směrem k ulici Z. Kopala ale neumožňuje zachování stavební čáry! Nechceme s domem odstupovat a zmenšovat velkorysost veřejného prostoru „vnitrobloku“. Nechceme ztrácet linii uličního prostranství. Musíme uříznout hranu domu podle tvaru pozemku… Objevuje se park. Začíná se propojovat s ulicí. Otevírá se lidem. ŘEZ! Řez přináší výhody… Krajina proniká mezi domy. Park se po výstavbě seniorského domu neocitne za rohem. „Řízněme do hmoty a dozvíme se víc!“

Vytvořil Marek Fišera za použítí is4wfw