Francouzské lyceum Praha

Lokalita Praha 5, Drtinova
Rok 2016
Vyhlašovatel aefe - Agentura pro francouzské vzdělávání v zahraničí
Stupeň architektonická soutěž
Tým Michal Procházka, Monika Kaifošová, Jiří Deyl, Jan Duchoň, Adéla Jakobová

 

" ... Umístěme ji tak, aby nám umožnila vytvořit náměstí! Dvůr opticky propojený s ulicí. Ve všední dny transparentně oddělený, využívaný dětmi. Ve „svátky“ prostor otevřený lidem! Urbanizované místo, které nechá vyniknout fasády významných budov!

Umístěme tedy do proluky stavbu! Severní fasádou vymezme hlavní komunikační tepnu školy, definujme vstup, náměstí. Jižní fasádu vytočme a pusťme slunce do oken mateřské školy. Východní fasádou respektujme ulici! Nechme ji ustoupit a vyklonit zpět. Nechme ji vyslovit: „Tady jsem“... "

" ... Dům, který navrhujeme má mnoho funkcí. Vstupní! Orientační! Ochrannou! Vzdělávací! Kancelářskou! Shromažďovací! Návštěvnickou! A především … Napomáhá utvořit tvář lycea! Kde tedy začít? Nejlepší bude, začneme-li na ulici!

Přicházíme-li ke škole, vnímáme stavby kolem náměstí. Jedna z nich je majestátní kaple s knihovnou, druhá – výrazná budova vstupu se zvláštní fasádou. Je to plech! Jen na první pohled jste se domnívali, že se jedná o kůru stromu. Její děrování ve tvaru listů umožňuje měnit atmosféru ulice. Přes den tmavá budova se k večeru rozsvěcí bílými listy platanu. Děrování skrývá okna místností, kde není nutný pohled ven. Svítí-li slunce, vržené stíny vytváří překvapivé efekty. Vstupujete do školy, která si hraje se světlem.

Pokud jste na odchodu, spatříte budovu z druhé strany! Zdá se tak odlišná. Jednoduchá světlá stavba s velkými okny pro zajištění dostatečného množství světla pro třídy. Uvolněné přízemí s barevným hracím dvorem. Vegetační střecha. Nepřekvapí Vás, že takto vypadá škola, ale udiví Vás, že je ta samá, do které jste přicházeli. Pak zahlédnete vinoucí se „platanovou“ fasádu. Obtéká školní budovu. Pochopíte! Žáci jsou zde ukryti, v bezpečí korun. ... "

Vytvořil Marek Fišera za použítí is4wfw