Bytový dům Na Viktorce

Lokalita Praha 3 - Žižkov
Rok 2016 - 2019
Investor WESTEROS Company, s.r.o.
Stupeň studie, DUR, DSP, DPS
Stav vydané SP
Tým Michal Procházka, Radek Sláma, Vítězslav Jurák, Monika Kaifošová

Žižkov, původně Královské Vinohrady I, je městská čtvrť nacházející se východně od pražského centra, kolem hory Vítkov. Roku 1881 byl Žižkov povýšen na město a až po první světové válce se stal součástí nově vzniklé Velké Prahy.

Úzké, strmé ulice, činžovní domy, náměstí, zelené plochy, život! Pouliční život umělců, kaváren, barů. To vše je Žižkov!

A "brownfield"! Rozlehlý brownfield nákladového nádraží. Část Prahy s nedozírným potenciálem ovlivnit budoucnost celé městské čtvrti. Ovlivnit budoucnost těsného okolí.

Na jeho východní hraně se nachází místo stavby. Dvě souběžné ulice! Jedna „tranzitní“ městského významu na náspu, aby mohla v ústí nádraží překročit koleje. Druhá, oddělená pásem zeleně a svažujícím se náspem. Místní, obslužná. Na Viktorce!

Vyznačuje se rozvolněnou zástavbou. Stavby odlišných proporcí doplňují volné parcely, s plochou definovanou měřítkem žižkovských „činžáků“. Jednoznačně vyzývá k vytvoření „městské“ ulice lemované domy, vytvářející vnitrobloky. Ulice, kde se střídají rozličné fasády.

Je více než zřejmé, že se tato část města změní, ale je více než nutné pracovat s tím, jak vypadá dnes.

Proto toužíme umístit hmotu, která ulici oživí, upozorní na sebe a v současné situaci naznačí „chtěnou“ změnu. Hmotu, která bude vnímána z různých pohledů, křižovatek, úhlů. Hmotu, která umožní pokračování zástavby dále...

Tím je definován koncept! Stavba, která „graduje“ směrem k definovaným bodům území, „splývá“ k neznámé budoucnosti volných parcel, „ustupuje“ před pohlcením sousedů. Člení uliční frontu a určuje její měřítko. Měřítko budoucí ulice Na Viktorce!

Vytvořil Marek Fišera za použítí is4wfw