ROUDNICE NAD LABEM - SMUTEČNÍ SÍŇ

Architektonická soutěž

Místo: Roudnice nad Labem
Vyhlašovatel: město Roudnice nad Labem
Tým: Michal Procházka, Monika Kaifošová, Štěpán Mančík, Karel Poucha
Rok: 2010

Pro návrh stavby "Smuteční síně" je důležité pochopení významu smrti a posledního rozloučení pro nejbližší pozůstalé. Vnímáme-li překlady cizojazyčných názvů obdobných staveb, nejedná se zde o smuteční síň, ale "rozlučkový domov". S tímto termínem se více ztotožňují i naše představy. Usilujeme o návrh domova v plném slova smyslu. Domova se svou intimitou a klidem. Domova, kde cítíme bezpečí a nebojíme se projevit city. Samotná stavba je pak těmito emocemi naplněna. Měla by být prostá, jednoduchá, lidská. Měla by být navržena tak, aby nestrhávala pozornost od důležitosti okamžiku. Tak aby dokázala zajistit soukromí v otevřené náruči. Není třeba nadbytečných gest.