PRAHA ZBRASLAV - SLUNEČNÍ MĚSTO

Ideová urbanistická soutěž

Místo: Praha Zbraslav
Vyhlašovatel: městská část Praha Zbraslav
Tým: Michal Procházka, Monika Kaifošová, Lukáš Bezecný, Štěpán Mančík, Karel Poucha
Rok: 2009

Nesnažíme se vytvořit území definované pro sebe, ale navrhnout přirozenou součást města s logickými vazbami na stávající strukturu. Navrhovaný prostor navazuje na existující významný městotvorný prvek - cestu spojující Zbraslavské náměstí s osadou Baně (ul. E. Přemyslovny). Z historických map je zjevné, že tato osa existovala již na začátku 19. století a v dnešních dnech vytváří hlavní jednotící element mezi územím nové a staré Zbraslavi.