ÚVALY - ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ideová architektonická soutěž

Místo: Úvaly
Vyhlašovatel: Městsko Úvaly
Tým: Pavel Cihelka, Monika Kaifošová, Michal Procházka
Rok: 2005

Na zájmové území navrhujeme kompaktní hmotu s proříznutým atriem, tak aby vznikla budova, která může fungovat sama o sobě a zároveň, přiléhá-li ke stávající zástavbě, respektuje jednotlivé etapy výstavby a propojuje je v jeden provozní celek. Námi navrhovaná dostavba je zcela soudobá, výrazem se chceme přiblížit hlavní devize Úval, obklopenými lesy, tj. přírodě. Proto tvoříme budovu topologicky jako stromy, složené z kmenů, větví a koruny, proto je půdorysná stopa objektu prolamovaná a taktéž lomíme i hlavní římsu – budova je soudobá, ale respektuje šikmé střechy zástavby a historický půdorys města. Tím se stírá přílišná tvrdost a strohost, kterou obsahují moderní domy a někdy se dostávají do konfliktu s původní  zástavbou. Materiálově používáme beton na nosnou strukturu, dřevo na opláštění a vnitřní vybavení, sklo.