ŘÍČANY - VILA

Investor: soukromý
Tým: Michal Procházka, Jiří Deyl, Helena Dvořáková, Jana Hanzalová, Monika Kaifošová, Karel Poucha, Jan Zeman
Realizace: Mapri
Rok: 2011 - 2014
Rok realizace: 2012 - 2014
Foto: Filip Šlapal

Vila v Říčanech je konstrukčním klenotem našeho atelieru. Jedná se o železobetonovou monolitickou stavbu s vnitřním zateplením. "Obraz" na fasádě byl vyvinut ve spolupráci se společností OGB a tvoří jej pětice skel s vloženými nerezovými plechy, které zobrazují překroucené „pulzující“ lamely. Efekt, brání průhledům z ulice, odráží sluneční paprsky a zároveň umožňuje výhled opačným směrem.