PRAHA ZÁBĚHLICE - VILY U BOTIČE

Investor: soukromý
Tým: Michal Procházka, Jiří Deyl, Michal Dub, Jan Komárek, Radek Sláma
Rok: 2014

Pozemek je součástí historického jádra obce Záběhlice s danou urbanistickou strukturou, kterou se navržené domy snaží respektovat. Rodinný dům A je umístěn na místě původní stavby a vychází z historické kompozice sídla. Rodinný dům B doplňuje vesnický blok. Je postaven na východní hranu pozemku a pomáhá lépe hmotově vymezit uličku vedoucí k Botiči i prostranství v ulici K Prádelně. Tvar i umístění objektů nenarušuje ráz ani měřítko Záběhlic a neomezuje pohledy na dominantu kostela Narození Panny Marie, ani pohledy přes koryto Botiče.