KLADNO - ULICE T.G. MASARYKA

Urbanisticko - architektonická soutěž

Místo: Kladno, ulice T.G. Masaryka
Vyhlašovatel: Statutární město Kladno
Tým: Michal Procházka, Sára Al Wahaishi, Natálie Červenková, Radek Sláma
Rok: 2016

Kladno, město hutnictví, město oceli! Převážnou část minulého století důležitá průmyslová oblast Čech. Dnes však také město, které nese zátěž svého rozmachu v podobě rozlehlého brownfield. Slavné ocelářské období zarůstá nálety, zelení se a na jaře rozkvétá. Snad až moc básnicky popsáno to, jak vnímáme dnešní Kladno… Vidíme město, jehož historie i současnost stojí na oceli. Vidíme hlavní třídu, kde ve svém kontrastu a vlastně i souznění, stojí surovina Kladenska zarůstající zelení! Na jaře rozkvétá! Třída T.G. Masaryka ve své podstatě jen zrcadlí „něžnější“ tvář Kladna! Kladna, které již není pouze městem oceli. Vymaňuje se ze své historie a směřuje k budoucnosti – k symbióze s přírodou.

Abychom toho mohli docílit, pracujeme předně s vodou. Slogan jedné nadnárodní společnosti hlásá: „bez modré není zelená“. Kolik pravdy je obsaženo v těchto slovech! Ano. Bez vody opravdu nevyroste strom, tráva, rostliny. A bez vody a rostlin nebude v centru města klima příjemné lidem. Máme-li změnit prostředí pěší zóny, musíme přijmout vodu, která do ulice vstupuje z mraků a kterou obvykle odvádíme pryč do kanalizace. „Modro – Zelená“ linie! Osa života, která přináší vláhu, krásu, vůně, svěžest, čistotu. Vineme ji mezi domy celou dlouhou třídou, od jednoho náměstí k druhému. Odvádíme a kumulujeme vodu z chodníků a střech. Propojujeme nádrže a osázené "zálivy" - vláhou nasycené zelené oázy. Vodu zadrženou v ulici používáme k závlaze stromů i zahrad komunitního centra. Filtrovaná ve vodních prvcích „pročišťuje“ vzduch! A teprve nadbytečné množství odvádíme pryč – do kanalizace!

To je osa života! Při své cestě obtáčí kovové prvky mobiliáře a lehkých konstrukcí. Ukazuje nové Kladno. Kladno, které je hrdé na svou ocelovou historii! Kladno, které míří k budoucnosti. Váží si přírodních zdrojů a učí, jak je využít k vytvoření moderního města. „Města pro život!“

Architektonické řešení:

Nechej růst! - Potkávej se! - Uč se! – Dívej se! – Tanči! – Čti si! - Hraj si ! – Sedm scén nové pěší zóny! Sedm zastavení, které vytváří možné cíle na dlouhé cestě. Sedm nových důvodů, trávit čas v Kladně.

Cesta začíná na náměstí Svobody. Staví zde autobus, přes ulici je parkoviště a kladenské tržiště. Jako protiváha komunitní zahrada! Lehká, ocelová, zelení porostlá konstrukce. Můžeme si zde hospodařit na vlastním záhonu, koupit produkty přidružené chráněné dílny, pronajmout přírodní a vzdušnou „kancelář“. Můžeme se posadit a objednat bylinkový čaj. Můžeme jen procházet a NECHAT RŮST!

V momentě, kdy přejdeme Kleinerovu ulici, se ocitáme před budovou kina a sokola. Skutečný vstup pěší zóny. Rozptylová plocha s alejí a velkými lavicemi! Posaďme se, natáhněme, nebo jen vystupme a rozhlédněme kolem po okolí. Stojíc na lavici můžeme promluvit a počkat, zda někdo bude naslouchat. Zde se konají trhy, koncerty, vystoupení. A hlavně, zde se POTKÁVÁME!

Mezi ulicemi Poděbradova a Komenského se Masarykova třída rozšiřuje. Jsou zde stromy, záhony, lavice, ze zemních žlabů bublá voda. Hlavní zelená oáza! A informační panel. Zachycuje význam čiré tekutiny, její koloběh a důležitost pro toto město, tuto ulici. Važme si vody a UČME SE s ní zacházet!

Unavení cestou se posadíme na schody Floriánského náměstí. Ve stínu javorů posloucháme zurčící „potůčky“, pozorujeme život. Lidé, kaple, koruny kladenské Lípy zasazené v křižovatce Vaňkovi a Floriánské ulice. Bylinková zahrada ukrytá ve stínu jedné z posledních staveb K.I.Dientzenhofera. A večer? Kulturní vystoupení na uliční scéně. Jen odpočívat a DÍVAT SE!

Na dosah náměstí starosty Pavla, zahleděni vpřed si nevšimneme ničeho neobvyklého. Když jednou zpomalíme, nalezneme v dlažbě pomíchané šlápoty. Taneční kroky! Uchopíme se a projdeme pár základních kroků společenských tanců. A od té doby, při vzpomínkách, tímto místem vždy s úsměvem PROTANČÍME!

Cesta pak pokračuje Olbrachtovou ulicí na jemně stupňované Poštovní náměstí ukryté ve stínu mladé výsadby. V horním rohu je pouliční knihovna. Lze se posadit a ČÍST knihy, které přinesl "soused". Nebýt poštovního náměstí skončily by v popelnici. Díky rozhledu mohou rodiče v bezpečí nechat své děti lézt, válet sudy a vlastně si HRÁT v terénních vlnách.

Z Poštovního náměstí je již jen kousek na autobusové nádraží, v ose pak pokračuje přímá vazba na sousední brownfield. Cítíme veliký potenciál budoucího propojení.

Specifické části:

Prosazujeme nový přístup k životu ve městě spojeného s vodou. Usilujeme naplnit aspekty koloběhu vody v přírodě tak, jako by tomu bylo v člověkem nedotknutelné krajině. Prší! Voda dopadá do krajiny, vsakuje se a vypařuje. Půda a rostliny vodu čistí a filtrují. A přebytečné množství odtéká. V ulici nesmí docházet ke vzniku stojatých vod – množili by se zde komáři. Celý koncept je proto navržen tak, aby srážkové vody během 48 hodin odtekly. Tím se koloběh uzavírá!

Závěr:

Mají navržené kroky sílu vrátit život do ulic a vytvořit konkurenční prostředí nákupnímu centru? Co nás přitahuje do velkých domů plných obchodů? Proč se centra měst vylidňují a obchodníci vidí lukrativnější adresu ve stylu: „stánek číslo X“? Kvůli novému prostředí? Pohodlí? Stálému klima?  Doplňkovému programu pro dospělé i děti? Bezpečí? Či snad blízkosti parkování? Sebe lepší návrh nedokáže nic, bez pomoci města. Umíme změnit klima, estetickou stránku i pohodlí chodců. Ale to samo o sobě nestačí. Radnice musí pomoci s regulací reklamy i vytěsněním heren, které bezpečnosti nepřidávají. A s programem. "Jen život na ulici vrátí život do ulic." Trhy, koncerty, vystoupení! S lidmi se vrátí obchod!

A potom? Za rok? Obyvatelé nechají auta doma a Masarykova třída se stane cílem večerních a víkendových procházek. „Kladno - Město pro život“!