JIHLAVA - MINORITSKÉ NÁMĚSTÍ, HRADEBNÍ PARKÁN

Ideová architektonicko-urbanistická soutěž

Místo: Jihlava, Minoritské náměstí, hradební parkán
Vyhlašovatel: Společnost Petra Parléře, o.p.s.
Tým: Michal Procházka, Monika Kaifošová, Petr Buš, Michal Dub, Jana Hejdová, Veronika Mikulíková
Rok: 2007

Navrhované řešení přináší do města potřebné zklidnění a vytváří nový zelený, žijící prostor, který se s ohledem na různorodou náplň v průběhu roku neustále obměňuje a člověk je každodenně přitahován k návštěvě. Hradební parkán se probouzí a vzniká místo odpočinku, her a setkání. Omezení dopravy v centru otevírá možnosti pro potřebnou úpravu Masarykova náměstí, která v návaznosti na řešené území může Jihlavu posunout do 21. století, kde se život ve městě stává příjemným a vyhledávaným.