Obytný soubor Lysolaje

Lokalita Praha - Lysolaje
Rok 2017 - 2019
Investor VILMOT s.r.o.
Stupeň studie, DUR
Stav územní rozhodnutí
Tým Jan Cyrus, Michal Procházka, Radek Sláma
Spolupráce Štěpánka Procházková

Stavba obytného souboru je navržena na místě bývalého hospodářského dvora, v centru „obce“ Lysolaje. Svým architektonickým a urbanistickým pojetím vychází z hmotového řešení původní usedlosti a historických souvislostí. Z map stabilního katastru z roku 1842 je patrné, že zemědělská usedlost byla tvořena třemi hlavními objekty. Obytné a hospodářské stavby byly umístěny na jižní a severní straně pozemku, rovnoběžně s ulicí Lysolajské údolí a Lysolajským potokem. Z východní strany byl prostor uzavřen stodolou.

Nové stavby však není možné umístit původních, historických stopách. Návrh musí reflektovat zvyšující se dopravní zatížení. Uliční čáry  ustupují a vytvořejí veřejný prostor 8m v Lysolajském údolí a 6,5m v ulici Na Cestě. Věříme, že i přesto doplňujeme harmonickou zástavbu vesnického charakteru.

Ve vnitrobloku, na místě bývalého dvora, vzniká park, jehož středem meandruje otevřené koryto Lysolajského potoka. Navrhovaný záměr zásadním způsobem zvyšuje podíl zeleně a má potenciál rehabilitovat estetické vnímání centra bývalé obce Lysolaje a zpříjemnit klima v okolí stavby.

Vytvořil Marek Fišera za použítí is4wfw