PRAHA - KARLOVO NÁMĚSTÍ

Ideová architektonická soutěž - Odměna za podstatný přínos do rozpravy o budoucnosti Karlova náměstí

Místo: Karlovo náměstí, Praha
Vyhlašovatel: Městská část Praha 2
Tým: Michal Procházka, Monika Kaifošová, Jana Hejdová, Štěpán Mančík, Jiří Markevič, Vendula Opletalová
Rok: 2008

Navrhujeme vrátit Praze tento výjimečný prostor v celé jeho magické velikosti, celistvý, čitelný, koncepční prostor odrážející se od parterů do svého „srdce“ – centrální plochy vnitřního náměstí, vymezující se v rámci konceptu, komunikující však v návaznostech, osách a průhledech se svým okolím. Pokusit se navázat na Karlův velkolepý urbanismus, v kontextu dnešní doby.  Mít na vědomí symboliku, měřítko a nadčasovost, v jejímž duchu byla tato plocha vytyčena.