CZ

 

Monika Kaifošová

 

Narodila se v Berouně, vystudovala Střední průmyslovou školu oděvní v Praze. Zájem o dějiny umění a architekturu ji směruje na České vysoké učení technické, kde absolvuje obor pozemní stavby a architektura. Po několika letech se ke studiu vrací na Vyšší odborné škole zahradnické v Mělníku oborem zahradní a krajinářská tvorba. Členkou Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

ATELIER SAEM zakládá společně s Michalem Procházkou v roce 2005. Ve své práci klade důraz na funkční dispoziční řešení s ohledem na uživatele a propojení interiéru a exteriéru stavby. Vytvoření funkčních zelených ploch v návaznosti na stavbu bere jako nedílnou součást architektury objektu.

angličtina, francouzština, italština